; CẬP NHẬT ARCHETYPE OCG MỚI: DODOREMICHORD !!! – ĐỖ LẠC SHOP
Giỏ hàng

CẬP NHẬT ARCHETYPE OCG MỚI: DODOREMICHORD !!!

Dịch giả: Haou

….........................................…............

Website :

🎉 Dochoisuutap.com 👉 nhập mã DOLAC35% giảm không giới hạn 35%

Shopee :

🎊 Đỗ Lạc : https://shp.ee/utrmk6b

💥 Đậu Phộng : Shopee.vn/dohuuthien990

#dolacshop #dauphongocg

#yugioh #yugiohcards

Deck Build Pack là một box set khá hot ở OCG, khi nó thường mang đến những Archetype mới rất mạnh, thường sẽ trở thành meta trong tương lai. Vì thế, nó được cộng đồng Yu-Gi-Oh! OCG săn đón rất nhiệt. Và Deck Build Pack: Ancients Guardian lần này cũng không ngoại lệ, nó mang đến cho ta một archetype Reptile mới, một archetype "thỏ Nga" với cách triệu hồi synchro y như những Dark Synchro ta đã được thấy trong anime, và đặc biệt hơn cả, là archetype mới toàn những cô nàng dễ thương đáng yêu, chuẩn waifu của mọi nhà: Dodoremichord !!!

 

 

 

DBAG-JP014 ドドレミコード・キューティア Dodoremichord Cutea

 


 

 

Level 1 EARTH Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 100
DEF 400
Pendulum Scale: 8
Pendulum Effect:
(1) Your “Doremichord” Pendulum Monsters’ Pendulum Summon cannot be negated.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (1) Monster Effect once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 “Doremichord” Pendulum Monster from your Deck to your hand, except “Dodoremichord Cutea”.
(2) If you have an even-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, “Doremichord” Pendulum Monsters you control gain 100 ATK x the Pendulum Scale total you control.

 

- Cấp độ: 1 - Thuộc tính: Đất - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 100

- DEF: 400 - Số Pendulum: 8 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Quái thú Pendulum Doremichord của bạn khi được triệu hồi Pendulum không thể bị ngăn cản. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) Khi lá bài này được triệu hồi thường hay triệu hồi đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Doremichord" từ bộ bài vào tay, ngoại trừ "Dodoremichord Cutea". (2) Nếu bạn có số Pendulum chẵn, quái thú "Doremichord" bạn điều khiển tăng 100 ATK x tổng số Pendulum bạn có.


DBAG-JP015 レドレミコード・ドリーミア Redoremichord Dreamea

 Level 2 WIND Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 600
DEF 400
Pendulum Scale: 7
Pendulum Effect:
(1) Your “Doremichord” Pendulum Monsters’ Pendulum Summon cannot be negated.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (1) Monster Effect once per turn.
(1) If there is a “Doremichord” card in your Pendulum Zone: You can Special Summon this card from your hand.
(2) If you have an odd-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, and a “Doremichord” Pendulum Monster Card you control would be destroyed by an opponent’s card effect, you can destroy this card instead of 1 of that card(s).
 

- Cấp độ: 2 - Thuộc tính: Gió - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 600

- DEF: 400 - Số Pendulum: 7 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Quái thú Pendulum Doremichord của bạn khi được triệu hồi Pendulum không thể bị ngăn cản. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) Nếu có một quái thú "Doremichord" trong ô Pendulum của bạn: Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay. (2) Nếu bạn có số Pendulum lẻ, và quái thú "Doremichord" bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi công năng của đối phương, bạn có thể phá hủy lá bài này thay thế 1 trong số chúng.

 

DBAG-JP016 ミドレミコード・エリーティア Midoremichord Elitea

 

 

 

Level 3 WATER Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 1100
DEF 400
Pendulum Scale: 6
Pendulum Effect:
(1) Your “Doremichord” Pendulum Monsters’ Pendulum Summon cannot be negated.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (1) Monster Effect once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; return it to the hand.
(2) If you have an even-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you take no battle damage from battles involving “Doremichord” Pendulum Monsters you control.

 

- Cấp độ: 3 - Thuộc tính: Nước - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 1100

- DEF: 400 - Số Pendulum: 6 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Quái thú Pendulum Doremichord của bạn khi được triệu hồi Pendulum không thể bị ngăn cản. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) Khi lá bài này được triệu hồi thường hay triệu hồi đặc biệt: Bạn có thể chọn 1 Ma pháp/Bẫy trên sân đối phương, đưa nó về lại tay. (2) Nếu bạn có số Pendulum chẵn, bạn sẽ không nhận thiệt hại trong chiến đấu liên quan đến quái thú Pendulum "Doremichord" bạn điều khiển.


DBAG-JP017 ファドレミコード・ファンシア Fadoremichord Fancea

 Level 4 FIRE Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 1600
DEF 400
Pendulum Scale: 5
Pendulum Effect:
(1) Your “Doremichord” Pendulum Monsters’ Pendulum Summon cannot be negated.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (1) Monster Effect once per turn.
(1) During your Main Phase: You can take 1 “Doremichord” Pendulum Monster from your Deck, except “Fadoremichord Fancea”, and place it face-up in the Extra Deck.
(2) If you have an odd-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, and a “Doremichord” Pendulum Monster you control would be destroyed by battle, you can destroy this card instead.
 

- Cấp độ: 4 - Thuộc tính: Lửa - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 1600

- DEF: 400 - Số Pendulum: 5 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Quái thú Pendulum Doremichord của bạn khi được triệu hồi Pendulum không thể bị ngăn cản. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) Vào Main Phase của bạn: Bạn có thể đưa 1 quái thú Pendulum "Doremichord" từ deck, trừ "Fadoremichord Fancea", và đặt nó nằm ngửa lên Extra Deck.

(2) Nếu bạn có số Pendulum lẻ, và quái thú "Doremichord" bạn điều khiển sắp bị phá hủy trong chiến đấu, bạn có thể phá hủy lá bài này thay thế.


DBAG-JP018 ソドレミコード・グレーシア Sodoremichord Gracea

 

 

 

Level 5 WATER Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 2100
DEF 1400
Pendulum Scale: 4
Pendulum Effect:
(1) When you Pendulum Summon a “Doremichord” Pendulum Monster(s), your opponent cannot activate Monster Effects, or Spell/Trap Cards.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (1) Monster Effect once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 “Doremichord” Spell/Trap from your Deck to your hand.
(2) If you have an even-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, and your “Doremichord” Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Monster Effects until the end of the Damage Step.
 

- Cấp độ: 5 - Thuộc tính: Nước - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 2100

- DEF: 400 - Số Pendulum: 4 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Khi bạn triệu hồi Pendulum quái thú Pendulum "Doremichord", đối thủ của bạn không thể kích hoạt công năng quái thú, hoặc ma pháp/bẫy. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) Khi lá bài này được triệu hồi thường hay triệu hồi đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Ma pháp/Bẫy "Doremichord" từ bộ bài lên tay.

(2) Nếu bạn có số Pendulum chẵn, và quái thú "Doremichord" của bạn tấn công, đối phương không thể kích hoạt công năng quái thú cho đến hết Damage Step.

 

DBAG-JP019 ラドレミコード・エンジェリア Ladoremichord Angelea

 

 

 

Level 6 FIRE Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 2300
DEF 1400
Pendulum Scale: 3
Pendulum Effect:
(1) When you Pendulum Summon a “Doremichord” Pendulum Monster(s), your opponent cannot activate Monster Effects, or Spell/Trap Cards.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (1) Monster Effect once per turn.
(1) During your Main Phase: You can Tribute 1 “Doremichord” Pendulum Monster, and if you do, Special Summon 1 “Doremichord” Pendulum Monster with a Pendulum Scale that is 2 higher or lower than that Tributed monster’s from your Deck, except “Ladoremichord Angelea”.
(2) If you have an odd-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, and your “Doremichord” Pendulum Monster attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards or Effects until the end of the Damage Step.
 

- Cấp độ: 6 - Thuộc tính: Lửa - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 2300

- DEF: 1400 - Số Pendulum: 3 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Khi bạn triệu hồi Pendulum quái thú Pendulum "Doremichord", đối thủ của bạn không thể kích hoạt công năng quái thú, hoặc ma pháp/bẫy. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) Vào Main Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Pendulum "Doremichord", và khi đó, triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Doremichord" với số điểm Pendulum cao hoặc thấp hơn 2 điểm so với quái thú bị hiến tế từ bộ bài, ngoại trừ "Ladoremichord Angelea".

(2) Nếu bạn có số Pendulum lẻ, và quái thú "Doremichord" của bạn tấn công, đối phương không thể kích hoạt ma pháp/bẫy hoặc công năng cho đến hết Damage Step.


DBAG-JP020 シドレミコード・ビューティア Sidoremichord Beautea
 

 

 

Level 7 EARTH Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 2500
DEF 2400
Pendulum Scale: 2
Pendulum Effect:
(1) When you Pendulum Summon a “Doremichord” Pendulum Monster(s), your opponent cannot activate Monster Effects, or Spell/Trap Cards.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (1) Monster Effect once per turn.
(1) (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; during this turn, if that card would leave the field, banish it. If you have an even-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you can target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls instead.
(2) Once per turn, at the start of the Damage Step, when this card battles a monster with an ATK that is equal to or higher than the lowest Pendulum Scale in your Pendulum Zone x 300: You can destroy that monster.

 

- Cấp độ: 7 - Thuộc tính: Đất - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 2500

- DEF: 2400 - Số Pendulum: 2 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Khi bạn triệu hồi Pendulum quái thú Pendulum "Doremichord", đối thủ của bạn không thể kích hoạt công năng quái thú, hoặc ma pháp/bẫy. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) (Công năng Nhanh): Bạn có thể chọn 1 quái thú có công năng của đối phương, trong suốt lượt này, nếu lá bài đó sắp rời sân, trục xuất nó. Nếu bạn có số Pendulum chẵn, bạn có thể chọn một ma pháp/bẫy lật ngửa thay thế.

(2) Mỗi một lượt, vào đầu Damage Step, khi lá bài này chiến đấu với một quái thú có ATK bằng hoặc cao hơn số điểm Pendulum thấp nhất của bạn X 300: Bạn có thể phá hủy nó.


DBAG-JP021 ドドレミコード・クーリア Dodoremichord Coolea
 

 

 

Level 8 WIND Fairy Pendulum Effect Monster
ATK 2700
DEF 2500
Pendulum Scale: 1
Pendulum Effect:
(1) When you Pendulum Summon a “Doremichord” Pendulum Monster(s), your opponent cannot activate Monster Effects or Spell/Trap Cards.
Monster Effect:
You can only use this card name’s (2) and (3) Monster Effects once per turn each.
(1) You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 Pendulum Monsters.
(2) You can target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of your opponent’s turn. If you have an odd-number Pendulum Scale in your Pendulum Zone, you can target 2 cards instead.
(3) When the effect of a monster on the field with ATK less than or equal to 300 x the highest Pendulum Scale in your Pendulum Zone is activated (Quick Effect): You can destroy that monster.
 

- Cấp độ: 7 - Thuộc tính: Đất - Chủng tộc: Tiên/Pendulum - ATK: 2500

- DEF: 2400 - Số Pendulum: 2 - Công năng: * Công năng Pendulum: (1) Khi bạn triệu hồi Pendulum quái thú Pendulum "Doremichord", đối thủ của bạn không thể kích hoạt công năng quái thú, hoặc ma pháp/bẫy. * Công năng quái thú: Bạn chỉ có thể dùng công năng quái thú lá bài có tên này một lần một lượt. (1) (Công năng Nhanh): Bạn có thể chọn 1 quái thú có công năng của đối phương, trong suốt lượt này, nếu lá bài đó sắp rời sân, trục xuất nó. Nếu bạn có số Pendulum chẵn, bạn có thể chọn một ma pháp/bẫy lật ngửa thay thế.

(2) Mỗi một lượt, vào đầu Damage Step, khi lá bài này chiến đấu với một quái thú có ATK bằng hoặc cao hơn số điểm Pendulum thấp nhất của bạn X 300: Bạn có thể phá hủy nó.

 


DBAG-JP022 ドレミコード・スケール Doremichord Scale

 

 

 

Normal Spell Card
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) Apply these effects in sequence, according to the number of “Doremichord” Pendulum Monster Cards you control with different names.
• 3 or more: Return 1 card from your Pendulum Zone to the hand, and if you do, place 1 “Doremichord” Pendulum Monster from your face-up Extra Deck to your Pendulum Zone.
• 5 or more: Special Summon 1 “Doremichord” Pendulum Monster from your hand.
• 7 or more: Destroy all face-up cards your opponent controls. 

- Loại: Ma pháp thường- Thuộc tính: Ma pháp

- Công năng:
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lá bài cùng tên này một lần mỗi lượt.

(1) Áp dụng công năng theo trình tự, dựa theo số quái Pendulum "Doremichord" tên khác nhau mà bạn điều khiển.

• 3 hoặc hơn: Đưa 1 lá từ ô Pendulum về tay, và khi đó, đặt 1 quái thú Pendulum "Doremichord" lật ngửa từ Extra Deck vào ô Pendulum.

• 5 hoặc hơn: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Doremichord" từ tay. 
• 7 hoặc hơn: Phá hủy tất cả lá bài lật ngửa đối phương điều khiển. 


DBAG-JP023 ドレミコード・ハルモニア Doremichord Harmonia

 Spell Field
(1) Select and activate 1 of these effects. You can only select these effects of “Doremichord Harmonia” once per turn each.
• Add 1 “Doremichord” Pendulum Monster from your face-up Extra Deck to your hand.
• Have 1 “Doremichord” card in your Pendulum Zone gain Pendulum Scales equal to its Level until the end of this turn.
• If you control 3 or more “Doremichord” Pendulum Monster Cards with different names that have odd-number Pendulum Scales, or that have even-number Pendulum Scales, you can destroy 1 card your opponent controls.
 

- Loại: Ma pháp môi trường

- Thuộc tính: Ma pháp

- Công năng:

(1) Chọn và kích hoạt 1 trong những công năng sau: Bạn chỉ có thể chọn những công năng của "Doremichord Harmonia" một lần mỗi lượt.

• Thêm 1 quái thú Pendulum "Doremichord" từ Extra Deck lật ngửa lên tay.

• Khiến 1 lá bài "Doremichord" trong ô Pendulum nhận thêm số điểm Pendulum bằng với Level của nó đến hết lượt.
• Nếu bạn điều khiển 3 hoặc nhiều hơn số quái thú Pendulum "Doremichord" với tên khác nhau mà chúng có số điểm Pendulum lẻ hoặc chẵn, bạn có thể phá hủy 1 lá bài của đối phương.

 

 

DBAG-JP024 ドレミコード・ムジカ Doremichord Musica

 Trap Normal
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) Select 1 of these effects to activate, based on the Pendulum Scale of “Doremichord” Pendulum Monster Cards you control.
• Odd-number: Special Summon 1 “Doremichord” Pendulum Monster with an odd-number Pendulum Scale from your face-up Extra Deck.
• Even-number: Special Summon 1 “Doremichord” Pendulum Monster with an even-number Pendulum Scale from your face-up Extra Deck.
• Both odd-and-even-number: Target 1 card your opponent controls; destroy it.

- Loại: Bẫy thông thường
-Thuộc tính : Bẫy
- Công năng thẻ bài :

Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lá bài cùng tên này một lần mỗi lượt.

(1) Chọn và kích hoạt 1 trong những công năng sau, dựa vào số điểm Pendulum của quái thú Pendulum "Doremichord" bạn điều khiển.
• Số lẻ: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Doremichord" với số điểm Pendulum lẻ từ Extra Deck lật ngửa.
• Số chẵn: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Doremichord" với số điểm Pendulum chẵn từ Extra Deck lật ngửa.
• Cả số chẵn và số lẻ: Chọn 1 lá bài của đối phương, phá hủy nó.

 

DBAG-JP025 ドレミコード・フォーマル Doremichord Formal

 Counter Trap Card
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) When your opponent activates a Monster Effect, or a Spell/Trap Card and you control a “Doremichord” card in your Pendulum Zone: Shuffle 1 Pendulum Monster from your face-up Extra Deck into the Deck, then, apply these effects.
• Pendulum Monsters you control are unaffected by that opponent’s effect.
• Cards in your Pendulum Zones cannot be destroyed by that opponent’s effect.
• Cards in your Pendulum Zones cannot be banished by that opponent’s card effect.

- Loại: Bẫy phản
- Thuộc tính : Bẫy
- Công năng thẻ bài :

Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lá bài cùng tên này một lần mỗi lượt.

(1) Khi đối phương kích hoạt công năng quái thú, hoặc một ma pháp/bẫy và bạn đang điều khiển một lá bài "Doremichord" trong ô Pendulum: Xáo lại 1 quái thú Pendulum từ Extra Deck lật ngửa về lại bộ bài, sau đó, áp dụng những công năng sau:
• Quái thú Pendulum bạn điều khiển miễn nhiễm với những công năng đó của đối phương.
• Bài trong ô Pendulum của bạn không thể bị phá hủy bởi công năng đó của đối phương.
• Bài trong ô Pendulum của bạn không thể bị trục xuất bởi công năng đó của đối phương.

 

Dự đây sẽ là một archetype làm mưa làm gió ở OCG trong thời kì tới, với dàn effect monster gái đông đảo cùng bộ effect khá độc đáo, boss vừa công to, vừa có công năng vô hiệu và hủy diệt mạnh, sẽ rất khó chịu khi bạn đối mặt với chúng. Hãy cùng chờ xem nhé!

Danh mục sản phẩm

Từ khóa

Facebook Top